logo

 


1. PŘEKLADY Z NĚMČINY A ANGLIČTINY
běžný text 220 Kč/ns
odborný, vědecký, či jinak mimořádně náročný220 - 250 Kč/ns
 
2. PŘEKLADY DO NĚMČINY A ANGLIČTINY
běžný text240 Kč/ns
texty v rámci uvedených odborností260 - 300 Kč/ms
 
3. PŘEKLADY Z FRANCOUZŠTINY
pouze běžný text220 Kč/ns
 
4. TYPOGRAFICKÉ PRÁCE
jednoduchý text30 Kč/strana A4
text s obrázky, příp. tabulky50 Kč/ strana A4

© 2006 - 2008