logo

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

1. kolo soutěže družstev SDH
V neděli 27. května 2007 se v Ostrově nad Oslavou konala okrsková soutěž hasičských družstev v požárním útoku, štafetě 8 x 50 m s překážkami a v teorii. Poprvé byla do soutěže zařazena také pořadová příprava. V konkurenci 21 mužstev, kategorii muži do 35 let, zvítězil pořádající oddíl. Hasiči z Veselíčka se umístili na desátém místě. Veseličské družstvo vedl Tomáš Kaláb. Mezi rozhodčími byli i dva starší členové SDH Veselíčko Jaroslav Křídlo a Jaroslav Kulhánek.

proskok hlášení

foto Radek Tejkal

Zpráva za uplynulý rok 2007 (předneseno J. Kulhánkem 24.11.2007 - zkráceno)

Náš SDH, který má k dnešnímu dni 34 členů (z toho 6 žen), se schází na své výroční valné hromadě.

Z akcí uspořádaných v letošním roce:
17.2. byl uspořádán dětský karneval pro děti z Veselíčka a okolí
18.4. proběhl sběr železného šrotu (náš SDH získal ca. 10 000 Kč)
27.5. se náš SHD zúčastnil 1. kola soutěže hasičských družstev
23.6 proběhl tradiční pouťový výlet. K tanci hrála hudba z Bystřice nad Pernštejnem
29.6. byla uspořádána diskotéka pro mladé, DJ Jakub Ondráček
1.9. se uskutečnil dětský den plný her, soutěží a občerstvení

V červenci oslavil náš člen, bratr Martin Ludrovan, osmdesátiny.
1.7. jsme se zúčastnili oslav 115 výročí založení SDH ve Slavkovicích.

V letošním roce se konalo pět výborových a jedna členská schůze. Bylo odporacováno 116 hodin na údržbě výstroje, výzbroje a požární techniky. Od MÚ ve Žďáře n.S. jsme letos obdrželi: nové čepice, dvoje boty, jeden pracovní oblek a chemlonovou hadici B.

Všem našim členům bych chtěl do příštího roku popřát pevné zdraví a hodně úspěchů v další činnosti.

 

© 2006 - 2008