logo

 

Objekty na usedlosti

Japonská zahrádka

Japonská zahrádka (Radek Tejkal)
Líska je mým erbovním stromem, barevný kaolin pochází z lomu v Rudici u Blanska.
Platická tapeta (Radek Tejkal)

Stojací hodiny s papouškem

Stojací hodiny s papouškem (Radek Tejkal)
Pokud místo získá náskok nad časem, ztrácí minuty a hodiny smysl. Označení hodin se volně pohybuje po ciferníku, jedna rafička je uložena excentricky, další nejsou. Pokud má k něčemu dojít, oznámí to papoušek ze své budky. Jedinou dosud významnou událostí byla destrukce právě jeho budky v letošní zimě; pod dvěma metry sněhu ho však nemohlo být slyšet. (Zničená budka byla nahrazena novou.)

Andyho oblouk

Andyho oblouk (Petr Vaněk, Radek Tejkal)
Oblouk z kamenů sesbíraných z pole u Slavkovic je jak poctou blízkému (živému místu) tak vzdálenému (Skotovi Andymu Goldsworthymu). Cítíme se s ním spřízněni nejen jako obdivovatelé jeho uměleckých děl nebo filosofie místa (place) a času (flow), ale obecně pro jeho „jiné myšlení“, které jediné může tento svět ještě zachránit.

Bílý déšť

Bílý déšť (Radek Tejkal)
Květy černého bezu se mohou sušit nebo se jimi může poprášit část zahrady. Při sušení se jemně zahnědlé zachovají, při poprášení nebo opadání brzy splynou s černou hlínou.

Dřevosaurus

Dřevosaurus (Radek Tejkal)
Oblé a měkké s hranatým a tvrdým. Takový pocit kontrastu mám ze Zemanovy Cesty do pravěku. Hranaté a tvrdé řeže a trhá, oblé a měkké škrtí a dusí.

Rostliny, kameny a železo

Rostliny, kameny a železo (Radek Tejkal)
Spolupracovat s přírodou je možno jen tam, kde jste doma. Řetěz je možno ukovat za den, kameny přinést za chvíli, jen rostliny musí vyrůst.

Kaolín

Kaolín (Radek Tejkal)
Artefakt z kaolínového lomu v Rudici. Fotka po sestavení mozaiky. Každým týdnem barvy blednou, segmenty se pokrývají suchými třešněmi, spadaným listím, … Zánik je každým týdnem patrnější. Zde však není místo pro dokumentování zániku věcí sestavenými lidskou rukou.

Řez pilou

Řez pilou (Radek Tejkal)
Staví se dům a dokumentuje se fotografiemi a záznamy. Měly by se přikládat i nástroje a pomůcky, které se podílely na jeho stavbě. Je to opravdu ona pila, kterou se řezalo toto dřevo?

Výslednice sil

Výslednice sil (Pavel Tejkal, Radek Tejkal)
Každý kmen, každá větev, každý list se dere k životu svým směrem. Jejich vektorovým součtem je výslednice, která je obvykle neviditelná. V určitých případech ji však lze i zviditelnit. Nemluvme ovšem o objektivitě, do této výslednice jsou zahrnuty i přání a tužby autorů.

Observatoř

Observatoř (Ivo Žák, Radek Tejkal)
Observatoř je místo, ze kterého je možno něco přehlédnout nebo něco pozorovat nezvyklým způsobem, třeba přiblížením nebo jen z jiného úhlu pohledu. Staří Číňané cestovaly mnohdy celé měsíce na místo, o kterém jim někdo řekl, že je odsud krásný pohled na západ slunce.

Šestého července

Šestého července (Radek Tejkal)
Znáte to pořekadlo, že šestého července štípla vosa Němce. Na „Husa“ máme volno, ale jeho radikální myšlení nesdílíme. Nikdo z dnešních leaderů by nedokázal stavět takové cíle: Když Němci mají tři hlasy a my jeden, změňme to tak, aby to bylo naopak. To ne. Nanejvýš, když máme my jen jeden hlas, tak ať Němci mají taky jen jeden. – A to je politika „sousedovy kozy“.

 

© 2006 - 2008