logo

 

Požáry

Obec byla ve dvou obdobích velmi poškozena požáry. Největší vypukl 28. června 1889, kdy se oheň přenesl z č. 5 na všechny ostatní domy a do rána lehlo celé Veselíčko popelem. Pohořelí dostali podporu od lidí z okolí i veřejné sbírky, dokonce sám císař František Josef I daroval 100 zlatých. Ze sbírky dostalo 23 pohořelých po 74 zlatých.

K zatím poslednímu požáru v obci došlo 17. října 2003, kdy vyhořela Dohnalova stodola z neznámé příčiny. Stodola je obnovena v podobném stylu na stejném místě.


Není kouř bez ohně Sousedé hasí Jen zdi a barevná okna

Foto Radek Tejkal

Požárům na Veselíčku předcházel velký požár v nedaleké Polné. Dne 4. srpna 1863 se záhadným způsobem vzňal len rozprostřený na sušení. Během čtyř hodin shořelo 189 stavení (z celkového počtu 572 domů), na tři tisíce obyvatel se ocitlo bez přístřeší, čtyři osoby při požáru zahynuly. Nicméně vypálený pivovar byl ohnoven již v příštím roce.

Z výše uvedených dějů je na Veselíčku 36 nezbytné zachovávat následující protipožární směrnice:
- při billiáru je zakázáno odkládat hořící doutníky na trám
- při kouření vodní dýmky je třeba opatrně zacházet s uhlíky
- rozdělávat oheň na dřevené podlaze, jako v Tibetu, není povoleno
- konzumní cigarety (ručně nebalené) je zakázáno kouřit, protože kromě toho, že hoří, také smrdí
- každý čestný a zasloužilý host musí vědět, kde je uložen hasící přístroj a umět s ním zacházet
- čísla požárníků a zachranářů jsou 155 a 112
- běžné protopožární zásady se tímto nevylučují, naopak zdůrazňují
 

© 2006 - 2008