SKLÁDÁNÍ SLOV

(německá gramatika, kapitola 25)

 1. Skládání slov (Wortbildung durch Zusammensetzung)
  Slova složená ze dvou nebo více slov se nazývají kompozita a tvoří formální slovní jednotku.
  1. Kopulativní (slučovací) kompozitum - typ DVANDVA
   Jednotlivé členy kompozita jsou rovnocenné, často je mezi ně možno vložit spojku a.
   1. Podstatná jména: Dichterkomponist (básník a skladatel v jedné osobě), Tschechoslowakei, Schwiegermutter, Gastfreund
   2. Přídavná jména: naßkalt, serbokroatisch, grüngolden
  2. Determinativní (určující) kompozitum - typ TATPURUŠA
   Mezi jednotlivými členy vzniká často pádový vztah, podle něhož se dále rozlišují. Základním slovem (Grundwort) kompozita je jeho poslední slovo, ostatní slova jsou určující (Bestimmungswort).
   Příklad:
  3. Kinderkrankenhaus

   Základní slovo

   První určující slovo

   Druhé určující slovo

   Základním slovem může být buď podstatné nebo přídavné jméno, určujícím slovem může být libovolný slovní druh.

    

   1. Podstatná jména: Muttersprache, Italienreise, Nußtorte
   2. Podstatná a přídavná jména: Jungfrau, Großstadt, Altpapier
   3. Slovesa a podstatná jména: Schlafzimmer, Feierabend
   4. Neohebná slova a podstatná jména: Rückweg, Beilage, Einwohner, Ausland, Nachwort

    

    

  4. Posesivní (přivlastňovací) kompozita - typ BAHUVRÍHI
   Mezi jednotlivými členy je "vlastnický charakter" nebo zvláštní znak. Pro orientaci můžeme doplnit "mající"
   1. Podstatná jména: Goldhaar (ten, kdo má zlaté vlasy)
   2. Přídavná jména: barfuß (s bosýma nohama), wohlgemut (mající veselou mysl, veselý)
   3. Podle souvislosti se může jedno a totéž slovo významově lišit podle toho, za jaký druh kompozita jej považujeme.
    Například: Hassenfuß (zajíc, noha) nebo Schafskopf (ovce, hlava).
    Považujeme-li tato slovo za typ "tatpuruša", pak znamenají: zaječí noha a hlava ovce. Považujeme-li je však za "bahuvríhi", pak znamenají: mající nohy jako zajíc; tedy člověk rychlý, a mající hlavu jako ovce; tedy člověk hloupý.