logo

 


Předpoklady a speciální odbornosti
 • všeobecné strojírenství (5 let studia na Technische Universität v Chemnitz (Karl-Marx-Stadt)
 • polygrafie (specializace na TU Chemnitz), 20 let praxe
 • výpočetní technika - hardware (překlady manuálů pro zvukové karty, skenery, tiskárny, monitory atp. pro firmy Escom, Konsigna, SAP aj.)
 • výpočetní technika - software (překlady manuálů pro CAD a DTP)
 • elektronika (překlad elektronického vybavení tiskových strojů, včetně digitální tiskové technologie)
 • ekonomika a řízení podniku (překlad manuálu pro řízení podniku největšího softwarového domu v SRN, SAP systém R/3)
 • prospekty. návody na seřízení a návody na obsluhu (tiskové stroje, mikrovlnné trouby, videokamery,atp.)
 • bezpečnost práce (překlad veškerých materiálů, na jejichž základě může výrobek získat značku "Geprüfte Sicherheit - Prověřená bezpečnost", právnické dokumenty, sociologické práce
 • překlady výročních zpráv, memorand, auditů, certifikačních a dalších dokumentů a protokolů
 • překlady pro přímé použití na síti Internet (ADAST Adamov, Mopos Pardubice, Softlink, Datalink)
 • krásná literatura (překlady povídek F.Kafky a jeho dopisů Hedwice Weiler, eseje S.Freuda, prózu a poezii H.C.Artmanna, almanach Der Blaue Reiter, atd. atd.).
 • žurnalistická činnost (publikování článků v několika časopisech v ČR (Tvar, Literární noviny, TICHO, Harmonie, Polygrafie, Print and Publishing) a v Německu (Bad Alchemy, Positionen)
 • hudba (překlady článků pro hudební festivaly a hudební přílohy časopisů)
 • jazykověda (sestavení "Německé gramatiky" - s propracovanou teorií kompozit)
 • překlad knihy - John Cage: Silence (tranzit, 2011)

© 2006 - 2008