logo

 


Překladatelské práce
překlady z němčiny a angličtiny
překlady do němčiny a angličtiny
překlady z francouštiny
Typografické a tiskařské práce
zajištění vhodné tiskárny dle požadavků na kvalitu a cenu
kontrola kvality tisku při převzetí zakázky
Publikační činnost
tvorba a vydávání účelových a podnikových tiskovin
tvorba průvodní technické dokumentace k výrobku
Tvorba internetových prezentací
pro menší a střední společnosti a pro soukromníky
včetně redakce textů, pořízení fotografií
překladu do jiných jazyků
Marketingová činnost
průzkum trhu (umístění výrobku na trh)
analýzy, prognostika
Organizační činnost
kulturní akce, festivaly, koncerty

© 2006 - 2008